ÄNDAMÅL

Hvart tredje år, den så upplupna räntan på högtidsdagen utdelas, som uppmuntran och belöningtill någon framstående eller lofvande författare inom de kunskapsgrenar som utgöra föremål för Akademiens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björnstjernska donationsfonden
Organisationsnummer:802481-3134
Adress:
  • Kungl. Vitterhetsakademien
  • Box 5622
  • 114 86 Stockholm
Telefonnummer:08-4404285
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS