ÄNDAMÅL

Stiftelsen Björn Ekwalls minnesfond har till främsta syfte att dela ut ett pris till Björn Ekwalls minne till en forskare inom celltoxikologi eller närliggande forskningsområden. Priset till Björn Ekwalls minne ska, om så är ekonomiskt och praktiskt möjligt, utdelas årligen.Stiftelsen kan även på andra sätt stimulera forskning, och särskilt uppmuntra unga forskare, t.ex. genom att ge stipendier för deltagande i konferenser. Mottagare av priset och andra utdelade medel från Stiftelsen ska ha visat ett intresse för att reducera djurförsök och bidra till detta genom t.ex. utveckling av in vitro tester, mekanistiska studier eller validering av nya metoder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björn Ekwalls minnesfond
Organisationsnummer:802481-5139
Adress:
  • Clemedson
  • Vintervägen 17
  • 182 74 Stocksund
Telefonnummer:070-6019189
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS