ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vårda den i Björkfors uppförda kyrkan från den tidigare badorten Nordanskär samt upplåta den för kyrkligt evangeliskt lutherskt församlingsarbete som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet. Där må sålunda intet förekomma som är stridande mot rummets helgd och huvuduppgift. Stiftelsens uppgift är samtidigt att åt eftervärlden rädda ett kulturminne från en bygdens storhetstid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björkforsortens kyrka
Organisationsnummer:898200-1193
Adress:
  • Granån 295
  • 952 94  Kalix
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:337 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS