ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skydda, bevara, främja restaurering och underhålla det gamla kulturminnesskyddade renässansslottet på fastigheten Bergsjöholm, samt att verka för att byggnaden och dess miljö upplåtes till allmänheten, ävensom att anordna arrangemang i slottsbyggnaden eller i anslutning till denna som är förenliga med visning och bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader ävensom att gentemot fastighetsägaren, med vilken hyresförhållande råder, i förekommande fall svara för kostnaden för den verksamhet som bedrives i slottet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bjersjöholms Renässansslott
Organisationsnummer:848001-1504
Adress:
  • Fredrik Ahlström
  • Bergsjöholms allé 50
  • 271 91 Ystad
Telefonnummer:0707-910509
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS