ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid skolan företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, hjälp åt elev till studieresa inom- eller utomlands, gruppresor för elevernas studie- och skolresor, deras fritidsverksamhet, kulturella eller idrottsliga verksamhet eller annat för eleverna gemensamt skolsocialt ändamål samt för förvärv av materiel av skilda slag, som tillgodoser elevernas sociala behov och som inte kan bekostas med ordinarie anslagsmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birgittaskolans elevfond
Organisationsnummer:875002-9632
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:010-4735000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 750 608 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS