ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att möjliggöra bidrag till skyddande av Ölands natur och kultur, uppmuntran åt ungdom samt visst ekonomiskt stöd till ideella organisationer, som verkar för natur och kulturvården på ön. Hälften av fondens årliga nettoavkastning skall varje år läggas till fondens grundkapital. Den andra hälften av fondens årliga avkastning skall utdelas för tillgodoseende av: A) Naturvård, B) Kulturvård och C) Ungdom och organisationer, på sådant sätt att ett vart av dessa tre områden kommer i åtnjutande av utdelning en gång vart tredje år. Utdelning får även äga rum vart annat eller vart tredje år om detta anses lämpligt. Därvid skall de belopp som utdelas fördelas med väsentligen lika belopp på grupperna A, B och C.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birger Schmids fond för Ölands Natur, Kultur och Ungdom; Ölands Miljöfond
Organisationsnummer:832000-3406
Adress:
  • Ölands kommunalförbund
  • Trollhättevägen 4
  • 386 80 Mörbylånga
Telefonnummer:0485-88704
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:172 869 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS