ÄNDAMÅL

Avkastningen skall årligen delas ut till yngre, aktiva lovande forskarstuderande inom ämnet fysik, företrädesvis experimentell fysik, till ekonomiskt stöd även i form av resestipendier. Anslag skall även kunna beviljas forskare, som under de närmaste två åren efter avlagt dispulationsprov fortsätter sin forskning vid Stockholms universitet utan att ha erhållit fast anställning, alltså under en ofta ekonomiskt svår övergångstid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birger och Gurli Grundströms forskarstipendiefond i fysik företrädesvis experimentell fysik
Organisationsnummer:802404-6099
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS