ÄNDAMÅL

Att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisk samverksan på rättslivets område.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birger Ekebergs fond
Organisationsnummer:802007-6587
Adress:
  • Iustus Förlag AB
  • Box 1994
  • 751 49 UPPSALA
Telefonnummer:018-693091
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att bidraga till förverkligandet av föreningen Nordens syften, främst genom att stödja ungdomsdeltagande i nordisk studieverksamhet. Av avkastningen skall årligen en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birger Ekebergs fond
Organisationsnummer:802481-3118
Adress:
  • Föreningen Norden
  • 1083
  • 101 39 Stockholm
Telefonnummer:08-506 113 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS