ÄNDAMÅL

Av den kapitaliserade räntan får 85 %, efter avdrag för eventuella förvaltningskostnader och skatt, årligen användas i första hand för trivsel och uppmuntran för boende i servicehuset Karolinen och i andra hand (om verksamheten å servicehuset Karolinen upphör) till äldre boende i socialnämndens övriga särskilda boendeformer och/eller äldre som erhåller insatser av socialnämnden i Melleruds kommun och då företrädesvis till personer med anknytning till Gunnarsnäs och angränsande församlingar. Medlen får, efter samråd med pensionärsrådet i Mellerud, för sitt ändamål användas efter socialnämndens gottfinnande. Utbetalning från fonden får inte medföra avlastning från kommunens åtaganden när det gäller äldrevården å ifrågavarande mottagare enligt detta testamente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock Minnesfond
Organisationsnummer:855900-8076
Adress:
  • Melleruds kommun
  • 464 80 MELLERUD
Telefonnummer:0530-181 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 073 950 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS