ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål: att förvalta Binnebergs kommuns fastighet, Binneberg Backgården 4:35 i Binnebergs kommun; att i görligaste mån söka återföra det å fastigheten belägna gamla tingshuset i det skick det tidigare haft som tings- och skolhus; att anskaffa möbler och inventarier till lokalerna genom köp eller lån för att därigenom få till stånd ett museum; att ombesörja att museet är tillgängligt för allmänheten samt att på det sätt, som kan finnas lämpligt, handhava övriga uppgifter av museal karaktär inom Binnebergs kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Binnebergs Tingshus
Organisationsnummer:866600-4810
Adress:
  • Sven Sundberg
  • Våmb Billingslund
  • 541 33 Skövde
Telefonnummer:0500-441133
E-post:info@binneberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:182 250 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS