ÄNDAMÅL

Aflöning för en serskild Schol- Lärare och öfrige Inrättningens utgifter. Upphandling af matvaror för de å fattighuset intagne fattighjon hvilka böra ökas till ett antal av minst tio personer af både mankön och qvinkön hvarvid de mäst behöfvande ochvanföre af Borgarmän och deras Enkor böra främst komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Billborgska Fonden
Organisationsnummer:814400-8813
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst G273
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-57942822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS