ÄNDAMÅL

Stiftelsen vill via internet erbjuda klassisk kristen undervisning, hjälp att hitta de kristna källsprången och ge vägledning i andliga frågor, i avsikt att i första hand beröra dem som ännu ej nåtts av bibelns glädjebudskap. Den arbetar utifrån tron att bibeln är Guds ord och vill ge utblickar och exempel som visar hur kristen tro fungerar i dag både i Sverige och i andra länder samt visa var hjälp finns. Stiftelsen skall inte vara knuten till något kristet samfund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen bibelskolan.com
Organisationsnummer:857209-5266
Adress:
  • Stig Svennberg
  • Vallmovägen 3
  • 444 45 Stenungsund
Telefonnummer:0303-81095
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 626 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS