ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Den del av avkastningen som därefter återstår skall fördelas enligt följande. 1. Två tredjedelar skall ”årligen ställas till stiftsrådets förfogande mot vederbörlig redovisning till domkapitlet för medlens användning”. 2. En tredjedel skall användas enligt följande villkor. ”… användas till bibelspridning. Dervid borde så tillgå, att räntan i tur och ordning fördelas på vissa prosterier, att genom kontraktsprostarne biblar och nya testamenten derför inköpas och öfverlemnas åt församlingarne, för att av deras presterskap i förening med kyrkoråden utdelas eller till lägre pris tillhandahållas åt de fattigare, dock icke åt skolor och nattvardsbarnen.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bibelfonden
Organisationsnummer:873201-5626
Adress:
  • Karlstads stift
  • Box 186
  • 651 05 KARLSTAD
Telefonnummer:054-17 24 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:246 140 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS