ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på kristen grund bedriva barnomsorg. Barnomsorgen skall bedrivas i nära samarbete med de föräldrar som har barn placerade i verksamheten och skall utformas i enlighet med målen i Socialtjänstlagen. Barnomsorgen skall ocksåuppfylla de krav som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Öckerö kommun kan komma att ställa på verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Betelförsamlingens Barnomsorg
Organisationsnummer:855100-3224
Adress:
  • Hemvärnsvägen 7
  • 475 42 HÖNÖ
Telefonnummer:031-962350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:973 470 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS