ÄNDAMÅL

Makarna Nordholm har i testamente donerat all sin kvarlåtenskap till Gefle Högre Elementarläroverk.Fonden skall tjäna och befordra naturvetenskapliga föreningens vid skolan medlemmars förkovran i fysik, kemi och språk. För angivet ändamål får endast den årliga räntan användas så att kapitalet i all framtid bibehålls orubbat.Räntebeloppet skall användas som resestipendium åt en eller flera av de lärljungar som aktivt tillhör föreningen, för studievistelse i England eller Frankrike under en eller helst två somrar. Vid stipendiets utdelande bör hänsyn tas till lärljungens begåvning och ekonomiska förhållanden därvid den minst välsituerade har företräde.Skulle bland kvarlåtenskapen finnas därtill lämplig fastighet bör den inte avyttras utan bibehållas som sport- eller rekreationsort för angivna föreningens lärljungar.Fonden äger fast egendom och en sportsuga i Fryksås, Orsa och i Hagsta, Hamrånge.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bertil Nordholms Minne
Organisationsnummer:802423-3747
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 232 797 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS