ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att vårda och i driftsdugligt skick, med i första hand hjälp av verktygsutrustning och reservdelslager på fastigheten stg 1314B i Köpings kommun, bevara motorfordon med därtill hörande materielatt vårda och i systematisk ordning bevara arkivmateriel och boksamling på fastighetenatt i möjligaste mån bibehålla såväl fast som lös egendom i det skick och den ordning som motsvarar förhållandena under Bertil Lindblads livstid, styrelsen dock obetaget att tilluppfyllande av stiftelsens ändamål företa ytterligare byggnation och komplettera samlingarna genom gåvor eller inköpatt på sätt som under 1-3 angives spegla motorfordonens och motorintressets utveckling liksom teknikens framskridande på de områden inom vilka Bertil Lindblad i övrigt verkatatt hålla samlingarna tillgängliga för dokumenterat seriöst intresserade personer vilka efter studier och forskning avser att i tal, skrift eller på annat sätt sprida allmän kunskap om och intresse förmotorfordonens, motorintressets och teknikens utveckling genom tidernaatt verka för den motorhistoriska hobbyns seriösa utveckling och spridningsamt att bibehålla och för all framtid vårda Bertil Lindblads gravplats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar
Organisationsnummer:878500-5227
Adress:
  • Box 46
  • 731 21 KÖPING
Telefonnummer:016-15 56 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS