ÄNDAMÅL

Medlen får användas till följande ändamål.a) Halva avkastningen skall användas till en årlig sommarutflykt för alla pensionärer bosatta inom Acklinga församling. Halva avkastningen ska användas till underhåll och upprustning av Acklinga församlingshem samt driftskostnaderna härför i den mån de inte täcks av löpande intäkter. Skulle avkastningen ett år inte åtgå till respektive ändamål äger föreningen fondera den för användning senare år.b) Om halva avkastningen inte skulle förslå till att täcka kostnaderna för nödvändiga reparationer och upprustningar på församlingshemmet får även kapitalet tas i anspråk. Sådant beslut måste dock fattas av föreningens årsmöte. Det återstående kapitalet får dock aldrig understiga 100.000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bertha Karlssons Donationsfond
Organisationsnummer:802425-7795
Adress:
  • Acklinga Diakoniförening
  • Sören Wärmegård, Ekedalen Ödegården
  • 522 93 TIDAHOLM
Telefonnummer:0502-42516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:494 818 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS