ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja Västerås friidrottsverksamhet genom att ett årligt bidrag om 5 000 kr vardera tillfaller Jenny Söderholm och Emma Stenlöv. Skulle en av dem ha upphört med friidrottsutövning skall den andre erhålla hela beloppet om 10 000 kr.För det fall ingen av dem är aktiva friidrottare skall stiftelsens syfte främjas genom att ett årligt bidrag om 5 000 kr tillfaller två stycken friidrottare inom i förstas hand kastgrenarna kula och diskus, i andra hand spjut och slägga och i sista hand övriga friidrottsgrenar.Varje år skall styrelsen utse två destinatärer som skall erhålla bidrag. Destinatärerna skall uppfylla följande kriterier; personen skall ha särskild motivation och engagemang i träningen samt ha visat framsteg under säsongen.Därtill, men i en omfattning som icke står i strid mot stiftelsens i föst angivna huvudsakliga ändamål skall också, vid behov och max en gång årligen, 25 000 kronor användas till att anlita hjälptränare för Jenny Söderholm och Emma Stenlöv och i andra hand för kastgruppens utövare. I första hand ska Mauri Lindstedt anlitas. Om han inte finns tillgänglig får annan tränare anlitas. Behovet och anlitandet av hjälptränare bestäms av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bernt Ove Pettersson
Organisationsnummer:802479-9033
Adress:
  • Per Ola Olsson
  • Äppelvägen 11A
  • 722 23  Västerås
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS