ÄNDAMÅL

Hela avkastningen av fonden skall användas som bidrag till Nora högstadieelevers skolresor med företräde för resor i studiebefrämjande syfte. Skolans styrelse bestämmer, hur beloppet skall fördelas resp år. Emellertid gäller den reservationen, att ej större summa skall lämnas som bidrag än vad som resp klass själv bidrager med genom egen insamling. I det fall överskott av fondavkastningen skulle uppkomma, påföres detta följande års utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bernt Brunnbergs skolresefond
Organisationsnummer:802480-9090
Adress:
  • Nora kommun
  • Tingshuset
  • 713 80 NORA
Telefonnummer:0587-810 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:219 450 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS