ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen av stipendiefonden skall användas för elever som genomgår jordbrukslinjen eller den nya 3-åriga naturbrukslinjen som – belöningeller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit – stipendier för fortsatt utbildning – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bernhardine Littorins stipendiefond
Organisationsnummer:862000-9244
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:722 791 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS