ÄNDAMÅL

Stiftelsen, var namn är Stiftelsen Svensk Bergteknisk forskning, har till ändamål att främja och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik inklusive sprängnings- och spängeämnesteknik med tillämpning på berganläggningar ovan och undermark. Verksamheten skall bedrivas inom av huvudmännen angivna ramar genom projektadministration och utnyttjande av externa forskningsresurser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo
Organisationsnummer:802017-3145
Adress:
  • Box 55545
  • 10204 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5152213, 0706-385804
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS