ÄNDAMÅL

Stipendiet utdelas till den pojke eller flicka som efter att ha med goda betyg genomgått Hellmanarps skola utbildar sig vid universitet eller annan högskola (ev. seminarium).Hänsyn skall i främsta rummet tagas till sökandes studiemeriter och behov av stipendium. – De tio (10) kronor av fondens avkastning som omnämnes i § 2, utdelas varje år till flitigaste flicka eller pojke från Raby (dit räknas också ”Höjden”), som åtnjutit undervisning i Hellmanarps småskola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergströmska Donationsfonden
Organisationsnummer:802481-1146
Adress:
  • Hörby Kommun
  • 242 80 Hörby
Telefonnummer:0415-378000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 188 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS