ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas huvudsakligen för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, för belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, som stipendium för fortsatt utbildning. Därvid skall vissa i testamentet angivna släktingar äga företräde. Därefter skall studerande från Ods eller Valstads pastorat äga företräde framför andra. Av den årliga avkastingen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Berger-Frödingska stipendiet
Organisationsnummer:868401-1847
Adress:
  • Skara Kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-320 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS