ÄNDAMÅL

Fondens nettoavkastning skall utgå i form av två pensioner till vissa änkor, två pensioner till vissa ogifta döttrar samt fyra akademiska stipendier, ettvart understöd å en åttondel av nettoavkastningen, att sökande som ämnar studera vid krigsskola skall ha företräde till ett av stipendierna samt att vad i testamentet stadgas om tid för åtnjutande av stipendium ej längre skall gälla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergenstjernska Fonden
Organisationsnummer:802408-2714
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-739 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS