ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska verka för forskning, utveckling, utbildning, implementering och förmedling av resultat och exempel i frågor rörande ekologiskt kretsloppsjordbruk, hållbara matsamhällen och ekologiskt hållbara matkoncept. I detta ingår även att delta i koordinering av nätverk och olika initiativ genom att driva ett sekretariat samt att delta i andra nätverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen BERAS (Building Ecological Recycling Agriculture and Societies) International
Organisationsnummer:802478-1778
Adress:
  • Skillebyholm 4
  • 153 91 JÄRNA
Telefonnummer:08-551 577 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS