ÄNDAMÅL

Att användas till främjande av ungdoms utbildning samt vetenskaplig forskning genom utdelning med lämpliga belopp till studerande ungdomar eller yngre forskare, som kunna anses lämpade att erhålla högre utbildning och som av ekonomiska skäl äro i behov av bidrag eller understöd för ett effektivt bedrivande av studier och forksning såväl på högre som på lägre stadier, varvid företräde skola lämnas dem, som studera och forska på kemiens arbetsfält.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne
Organisationsnummer:802004-2449
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 371 669 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS