ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att bidra till och verka för det andliga livets mångfald inom Stockholms katolska stift genom att främja och understödja medlemmarna i Jesu Moder Marias Kloster i deras liv och arbete, som omfattar såväl gudstjänster som andlig och lekamlig människovård efter den helige Benedikts Regel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Benediktinnunnorna
Organisationsnummer:838200-5711
Adress:
  • Mariavall
  • 273 92 Skåne-Tranås
Telefonnummer:0417-231 91
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS