ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hos ortens tjänstefolk genom penningbelöningar till sådana bland dem, vilka utmärkt sig för sedlighet, ordentlighet, arbetsamhet, långvarig tjänst, trohet och stadga, befrämja en gagnelig tävlan i dessa dygders utövning.Enligt Kammarkollegiets beslut 2014-02-13 får såväl avkastning som kapital av stiftelsens tillgångar användas till ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Belöningsanstalten för tjänstefolk inom Filipstads stad och Färnebo härads kommuner
Organisationsnummer:872400-1931
Adress:
  • Carin Lysell
  • Box 139
  • 464 23 MELLERUD
Telefonnummer:0530-400 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:132 592 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS