ÄNDAMÅL

a) Fondens användning skall omfatta hela länet och ej vara knutet till något separat sjukhus.b) 90 % av egendomens avkastning skall användas till sådan forskning inom sjukvården som förvaltningsutskottet/sjukvårdsstyrelsen (landsstingsstyrelsen) finner lämpligast, dock är önskemålet att protesforskning skall prioriteras.c) Resterande avkastning (10 %) skall fonderas innan utdelning sker.d) Landstinget förvaltningsutskott/sjukvårdsstyrelse (landstingsstyrelse) skall äga rätt, att efter eget gottfinnande, disponera/förbruka fondens kapital, dock tidigast 20 år efter Gottfrid Bäckströms bortgång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bäckströmska fonden
Organisationsnummer:802477-6554
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:740 783 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS