ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och som ägare innehava och förvalta en kyrkobyggnad i Båtskärsnäs till tjänst för kyrkligt evangeliskt-lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet. Där må sålunda intet förekomma som är stridande mot rummets helgd och huvuduppgift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Båtskärsnäs kyrka
Organisationsnummer:898200-4262
Adress:
  • Monica Sundqvist
  • Sandviken 108
  • 952 94 Kalix
Telefonnummer:070-625 88 71
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:183 351 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS