ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bibehålla och förvalta bygdegården som samlingslokal, viken opartiskt och på skäliga villkor skall uthyras till föreningar, kommunala myndigheter och inrättningar, vilka ha behov av och önska använda lokalen, ävenså till enskilda personer, som önska använda lokalen för familjefester.Föreningarnas ideella strävanden och studiearbete skall i första hand tillgodoses, och hyrorna för lokalen för bedrivande av sådan verksamhet skall hållas så låga som möjligt.Stiftelsen skall i sin förvaltning på ett sunt sätt verka för landsbygdens andliga och kulturella utveckling genom att medverka till att de teater- film- och musikprogram m.m. som framföres i lokalen bliva kvalitativt högtstående. I enlighet med sittändamål skall stiftelsen samarbeta med liknande organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barvagården
Organisationsnummer:818000-1953
Adress:
  • Barvagården
  • 635 04 ESKILSTUNA
Telefonnummer:016-930 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS