ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, efter det att minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för att i ömmande fall, där socialhjälp ej utgår, möjliggöra befrielse från eller reducering av avgiften för barnsamarit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barnsamaritfonden
Organisationsnummer:802479-9507
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Östra hamngatan 7 B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:137 312 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS