ÄNDAMÅL

Att främja vård och uppfostran av barn, vilka efter beprövande finnes vara i behov därav och av Barnhusdirektionen antagas, varvid barn av ledamöter av Frimurarsamhället i Göteborg äga företräde, samt att – sedan detta ändamål tillgodosetts – främja vård och uppfostran av barn i allmänhet, lämna understöd till undervisning och utbildning av barn och ungdom och främja vetenskaplig forskning som anknyter till barn eller ungdom och deras förhållanden. I mindre omfattning kan även behövande äldre främjas.Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barnhusdirektionen i Frimurarsamhället i Göteborg
Organisationsnummer:802478-1331
Adress:
  • SEB
  • Instiutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:68 998 029 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS