ÄNDAMÅL

Att vara ekonomisk hjälp för Gustaf Adolfs-logens bröders barn, företrädesvis till studier och utbildning. Om barn till Gustaf Adolfsbröder ej är i behov av denna hjälp, bör fondens avkastning användas till ”Stiftelsen Odd Fellows i Göteborg Barnkolonier” i dess verksamheten samt till barn och ungdom inom eller utom Orden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barnfonden
Organisationsnummer:855100-6847
Adress:
  • Nordea Bank AB
  • Stiftelseadministration GB32/LS
  • 405 09 Göteborg
Telefonnummer:031-7716149
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 128 080 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS