ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge stöd åt hela familjen genom förebyggande hälso- och sjukvård; rehabilitering av unga drogmissbrukare; katastrof- och flyktinghjälp; till barnhem; daghem och skolor, allt för en godtagbar utbildning; inköp av mediciner, kläder och övrig material och utrustning, allt i enlighet med styrelsens beslut.Bidrag får även utdelas för direkta kostnader som har samband med direkt hjälpinsats såsom tryckningskostnader för publikationer, kostnader för resor till områden där hjälpinsatser verkställts eller i samband med insatser samt för besök av presumtiva områden för hjälpinsatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barnens Räddningsark
Organisationsnummer:897001-2392
Adress:
  • Lasarettsgatan 52
  • 982 34 GÄLLIVARE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:501 991 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security