ÄNDAMÅL

Fonden användes för verksamhet bland barn och ungdom, företrädesvis till förmån för behövande barn eller ändamål inom den allmänt förebyggande barna- och ungdomsvården, till hjälp åt ideella ungdomsorganisationer som verkar för ungdomens fysiska och andliga fostran och till hjälp åt barn med psykiskt eller fysiskt handikapp.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel (1/10) tillföras kapitalet. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barn- och ungdomsfonden
Organisationsnummer:873600-3511
Adress:
  • Kristinehamns kommunkontor, Ek
  • 681 84 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:0550-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 678 625 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS