ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonimiskt stöd till behövande ensamstående föräldrar och deras barn.Föräldern ska vara bosatt i Storstockholm med minst ett hemmavarande barn. Bidragsbehovet ska som regel vara tillfälligt. Föräldern får inte samtidigt uppbära offentligt finansierat försörjningsstöd. Av avkasningen i form av räntor och utdelningar ska, efter avdrag för förvaltningskostnader, minst en tiondel läggas till stiftelsens kapital. Till kapitalet ska också läggas gåvor och andra bidrag, om inte givaren föreskrivit annat. Vad som därefter återstår ska användas för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse kan emellertid besluta att även ta i anspråk del av kapitalet. Stiftelsen ska dock alltid ha ett eget kapital som gör det möjligt att varaktigt främja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barn och Hem
Organisationsnummer:802481-3308
Adress:
  • L och E Norlunds stiftelse
  • Tegnérgatan 28
  • 113 59 Stockholm
Telefonnummer:703071381
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS