ÄNDAMÅL

2. a) Ursprungligt ändamål. Gåvan skall användas uteslutande för ändamålet att utgöra en donation som skall användas till bidrag till försörjning för fyra forskarstuderande som befinner sig under sitt sista år på forskarutbildningen, så att de ges möjlighet att slutföra forskarutbildningen. Dessa forskarstuderande skall i sina publikationeer uttryckligen omnämna bidraget från Osher och de skall även informera Donatorn om hur deras arbete fortskrider. 2. b) Ytterligare bidrag. Det är möjligt för Donatorn eller andra parter att efter hand tillföra ytterligare medel till Osher-donationen. Alla sådana ytterligare bidrag avsedda för Osher-donationen skall adderas till Osher-donationens ursprungliga kapital. Sådana ytterligare bidrag får inte åtföljas av restriktioner, villkor eller krav som är oförenliga med, eller står i konflikt med, detta avtal. 3. a) Nyttjandepolicy. Avkastning som genereras av Osher-donationen skall användas uteslutande för de ändamål som uttrycks i detta avtal. Osher-donationens startkapital, liksom eventuella ytterligare bidrag som mottagits i enlighet med punkt 2 (b) ovan, får inte förbrukas, oavsett dispositiva bestämmelser i gällande lag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Barbro Oshers donation för stöd till forskarstudenter vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Organisationsnummer:802454-3145
Adress:
  • Göteborgs universitet, Ekonomiavdelningen
  • Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-786 0000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 764 808 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS