ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet. Stiftelsen skall huvudsakligen främja barns och ungdomars färdighet i arameiska/syriska och svenska språken – aktiv tvåspråkighet – samt deras kännedom om kristendom och syriansk kultur. Ändamålet ska i första hand uppnås genom att Stiftelsen skall driva en politiskt obunden skola som skall följa svensk läroplan och svensk lag. Skolans undervisningsspråk skall vara svenska. Undervisning i arameiska skall dock ingå i skolans läroplan med minst 4timmar i veckan. Undantag kan göras för elever som inte har syrianskt ursprung.Till huvudändamålet räknas också sådan fritidsverksamhet och barnomsorg som kan komplettera skolverksamheten. I andra hand – om underlag inte längre skulle finnas förskola – ska Stiftelsen främja sitt ändamål genom att ordna eller stödja kompletteringsverksamhet, språkkurser, fritidsverksamhet eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bar Hebreus
Organisationsnummer:802424-2391
Adress:
  • Edessaskolan
  • Borgvägen 10
  • 145 68 NORSBORG
Telefonnummer:076-1228337
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS