ÄNDAMÅL

Avkastningen skall tillkomma undertecknad F von Krusenstjernas systrar fru Märta Aschan, f. von Krusenstjerna, och fröken Anna von Krusenstjerna med hälften för vardera, så länge båda leva samt efter enderas frånfälle den överlevande med hela bloppet. Sedan såväl Märta Aschan och Anna von Krusenstjerna avlidit skall ankomsten, efter avdrag av en tiondedel som årligen skall läggas till kapitalet, utdelas till medlemmar av Ridderskapet och Adeln med hälften såsom ett eller flera stipendier och med den andra hälften såsom en eller flera pensioner. Stipendium skall tilldelas studerande vid svenskt universitet eller svensk högskola och får innehavas i tre år med befogenhet för Direktionen att tre gånger förlänga innehavet med ett år i sänder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bankinspektör F. von Krusenstiernas Donationsfond
Organisationsnummer:802003-9932
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS