ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning rörande de svanska affärsbankernas möjligheter att vidmakthålla och utveckla sina funktioner i den nationella och den internationella ekonomin under efterkrigstidens ändrade betingelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bankforskningsinstitutet
Organisationsnummer:802007-5829
Adress:
  • SEB Institutioner & Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS