ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen användes till inköp för museet av värdefulla konstverk, företrädesvis av svenska konstnärer. För ifrågasatt inköp av dyrbarare konstföremål må ett eller annat års avkastning kunna, enligt styrelsens beprövande, tills vidare reserveras. Endast konstverk av högt konstnärligt värde få inköpas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bankdirektör Edvard Holmgrens fond
Organisationsnummer:846006-2303
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS