ÄNDAMÅL

Räntan av fonden ska användas till församlingens ungdomsverksamhet eller det ändamål som styrelsen finner bäst gagnar församlingsverksamheten. Tilläggsfondens disponibla avkastning bör om möjligt prioritera arbete och verksamhet med anknytning till Bötsle Missionshus (Bötslekretsen).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bängt Bodéns tilläggsfond
Organisationsnummer:802479-7972
Adress:
  • Ängekyrkan
  • Theodor Hellmans väg 2
  • 871 51 Härnösand
Telefonnummer:070-675 72 36
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:469 904 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS