ÄNDAMÅL

Fondens ändamål äratt bidraga till de inom området för järnbruksavtalet och gjutareavtalet vid bolaget anställdas kostnader för läkarvård, dock endast då av företaget anvisad läkare eller sjukvårdsinrättning anlitas samtatt nämnda anställda tillhandahålla bidrag i ömmande fall, såsom vid långvariga sjukdomstillstånd m m allt inom ramen för tillgängliga medel inom fonden. Fondmedlen få icke användas för löneutfyllnad under den i allmänna sjukförsäkringslagen stadgade karenstiden liksom ej heller på sådant sätt, att anställd vid sjukdom eller yrkesskada erhåller en ersättning, som överstiger den ordinarie arbetsförtjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bångbroverkens Sjukhjälpsfond
Organisationsnummer:875003-6561
Adress:
  • IF Metall Östra Värmland
  • Gösta Berlings väg 23
  • 691 38 KARLSKOGA
Telefonnummer:0586-72 11 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:243 590 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS