ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning disponeras som följer:1. Utgår ersättning för fondens förvaltning.2. Av återstoden lägges minst en fjärdedel till kapitalet som i fondens räkenskaper och handlingar skall benämnas grundfond, tills detta uppgår till minst trehundratusen kronor.Därefter lägges minst en tiondel till kapitalet.3. Resten, som skall benämnas dispositionsfond, användes som understöd åt jordbrukare på sätt, detta reglemente närmare bestämmer, såväl till förbättring av vägar både inom byarna och till fäbodställen och andra lägenheter, som ock till torrläggning av odlingsbara, vattensjuka marker, ävensom till andra förmåner och förbättringar för jordbruket, allt inom följande byar och lägenheter med tillydande fäbodelägenheter och skogsmarker inom Mora socken av Kopparbergs län, nämligen: Östnor, Långlet, Selja och Hemus, Öna, Kråkberg, Bonäs, Gopshus, Oxberg, Morkarlby, Utmeland, Vinäs, Isunda, Vika, Lomsmyran, Noret, Färnäs, Nusnäs, Garsås, Vattnäs, Bergkarlås, och Risa.Enligt Kammarkollegiebeslut 2008-01-28 upphävs de bestämmelser som anger att endast avkastningen får användas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bälter Sven Erssons Jordbruksfond i Mora
Organisationsnummer:884400-0326
Adress:
  • Mora Jordägares samfällighetsförening
  • Box 29
  • 792 21 MORA
Telefonnummer:070-582 78 20
E-post:allanbjorklund@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 716 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS