ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva en icke vinstdrivande skolverksamhet och fritidshemsverksamhet enligt svensk skollag och läroplan. Verksamheten kan omfatta alla skolformer och årskurser. Stiftelsen ska äga och förvalta den egendom som ställs till dess förfogande. Stiftelsen kan bedriva verksamhet genom aktiebolag eller annan juridisk person och stiftelsen kan även äga mark och byggnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Backatorpsskolan
Organisationsnummer:802481-4397
Adress:
  • Backatorpsskolan
  • Båtsman Kapers Gata 5
  • 422 57 Hisings Backa
Telefonnummer:0769-49 35 06
E-post:evam@backatorpsskolan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 559 271 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS