ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall årligen minst en tiondel läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till bistånd åt mindre bemedlade och långvarigt sjuka. Bidraget bestämmes med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, andra kända hjälpbehov och samfondens årligen tillgängliga avkastning samt skall syfta till att utgöra verklig hjälp. Vidare skall gälla att avkastningen inte får användas för ändamål som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen B M Anderssons Samfond för bistånd åt mindre bemedlade och långvarigt sjuka
Organisationsnummer:843001-4301
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS