ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst en tiondedel läggas kapitalet.Utdelningen skall användas för:stipendier åt en eller flera elever som visat goda studieresultat i ekonomiskt-merkantila ämnen, god kamratanda och berömvärt flitstipendium skall vara avsett ”som hjälp vid fortsatt teoretisk eller praktisk merkantil utbildning, t ex genom studier vid handelshögskola eller genom tjänstgöring på in- eller utländskt kontor”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen B Ingelssons Stipendiefond
Organisationsnummer:843001-3824
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsdelsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:336 313 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS