ÄNDAMÅL

Denna fond skall lämna understöd i form av pensioner åt dels 1. änkor och minderåriga barn efter vid statens järvägar (SJ) anställda, vilka under pågående arbete lidit svåra kroppsskador att de därav avlidit, samt2. vid SJ tidigare anställda, vilka under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador, att lyte därav uppstått, som antingen fullständigt berövat dem arbetsförmågan eller i betydlig grad förminskat denna förmåga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Roos´fond
Organisationsnummer:802407-8803
Adress:
  • Erik Johannesson
  • Hemgärdesvägen 5
  • 416 76 Göteborg
Telefonnummer:076-0060573
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS