ÄNDAMÅL

Den årliga ränteavkastningen, beräknad efter lägst den räntesats, som Upsala Universitet tillämpar vid förvaltning av stipendiefonder, skall användas för bestridande av hyreskostnader för ett möblerat studentrum, kallat Axel Otto Lindfors stipendierum.Beträffande behörighet att söka och inneha stipendierummet må gälla vad Smålands Nation därom stadgar.Stipendiat utses på det sätt Smålands Nations statuter för bostadsstipenier angiva, därvid dock må iakttagas, att sökande, som kan uppvisa släktskap med donator, tillerkännes företräde till rummet, därest han i övrigt väl fyller de uppställda villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Axel Otto Lindfors stipendiefond
Organisationsnummer:802426-6143
Adress:
  • Smålands nation i Uppsala
  • Sankt Larsgatan 5
  • 753 11 UPPSALA
Telefonnummer:018-13 18 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS